Nu hương có độ rắn chắc, trọng lượng nắng và mùi thơm tự nhiên