Giường ngủ sát cửa ra vào tạo phong thủy không tốt