Cặp lục bình gỗ có đường vân sắc nét.

Cặp lục bình gỗ có đường vân sắc nét.