sap-chan-quy-da-ca-duc-3-bong-1m8x2m2-son-pu-mau-canh-gian-go-huong-nam-phi-5