Bộ Hoành Phi Câu Đối Nguyên Khối 1m97 (gỗ hương đá)