Cặp lục bình được làm từ gỗ Xoan đào

Cặp lục bình được làm từ gỗ Xoan đào