dong-gia-covid-19-bao-gia-3-cap-loc-binh-go-cam-nguyen-khoi-cao-1m7-dk-50-8