Có nên kê tủ quần áo đầu giường?

Có nên kê tủ quần áo đầu giường?