Nên đặt tủ quần áo cách xa giường

Nên đặt tủ quần áo cách xa giường