Nên kê tủ theo hướng đông hoặc nam

Nên kê tủ theo hướng đông hoặc nam