Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng làm từ chất liệu mun Lào.