Cây gỗ Gụ trong tự nhiên có thân cao và lớn

Cây gỗ Gụ trong tự nhiên có thân cao và lớn