Đặt giường ở vị trí thông thoáng, mát mẻ

Đặt giường ở vị trí thông thoáng, mát mẻ