Showroom Gỗ Kinh Bắc

Showroom Gỗ Kinh Bắc

Đây là nơi trưng bày các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ bao gồm cả phần thô và hoàn thiện. Gỗ Kinh Bắc hiện có 2 showroom đều tại  Làng nghề Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

Showroom1 :

Chợ Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

Hotline: 0968.82.0000

Showroom2 :

Khu Đồng Trùng Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

Hotline: 0868.82.0000