Nhựa từ cây Giáng Hương có màu đỏ dùng làm thuốc nhuộm

Nhựa từ cây Giáng Hương có màu đỏ dùng làm thuốc nhuộm